PL | EN | UA

Zlecenia specjalne

Zlecenia specjalne

Istnieje możliwość załatwiania spraw urzędowych dla naszych Klientów. W ramach tej usługi dostarczamy i odbieramy dokumenty w odpowiednich urzędach.

Aby skorzystać z tej usługi należy dostarczyć:

wypełnione dokumenty,

niezbędne załączniki,

upoważnienie dla wskazanej przez nas osoby,

potwierdzenie wniesienia opłaty za upoważnienie.

W wielu urzędach wymaga się wcześniejszego umówienia wizyty, dlatego prosimy o zgłoszenie swojej chęci skorzystania z tej
usługi z odpowiednim wyprzedzeniem.
Koszt jednej wizyty w urzędzie wynosi 150 zł netto. W ramach jednej wizyty załatwiamy maksymalnie 2 sprawy.